کد خبر: 8681تاریخ انتشار : ۱۰:۱۶:۳۶ - پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸

زندگی با بقایای سیل در سیمرغ و روستاهای اطراف

مازنی خبر : با گذشت بیش از یک هفته از سیل ویرانگر مازندران، بقایای آن همچنان در شهرستان سیمرغ و روستاهای اطراف آن مانند تالارپشت، به زندگی مردم خسارت وارد می‌کند. بیشتر خانه‌ها آسیب جدی دیده‌اند و مردم شب‌های سرد را در همین خانه‌ها می‌گذرانند. ساکنان منطقه همچنان چشم‌انتظار کمک هستند، مصالح ساختمانی، پتو، لوازم […]

زندگی با بقایای سیل در سیمرغ و روستاهای اطراف

مازنی خبر : با گذشت بیش از یک هفته از سیل ویرانگر مازندران، بقایای آن همچنان در شهرستان سیمرغ و روستاهای اطراف آن مانند تالارپشت، به زندگی مردم خسارت وارد می‌کند.

بیشتر خانه‌ها آسیب جدی دیده‌اند و مردم شب‌های سرد را در همین خانه‌ها می‌گذرانند. ساکنان منطقه همچنان چشم‌انتظار کمک هستند، مصالح ساختمانی، پتو، لوازم گرامازا و مانند آن مهم‌ترین نیازهای مردم منطقه است.

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084489.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084493.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084490.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084491.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084495.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084492.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084494.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084496.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084497.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084498.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084499.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084501.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084500.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084505.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084504.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084506.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084502.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084503.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084507.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084508.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084510.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084509.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084512.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084511.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084513.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084514.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084515.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084516.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084517.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084519.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084518.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084521.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/03/27/4/3084520.jpg