کد خبر: 8715تاریخ انتشار : ۲۱:۲۲:۴۷ - پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸

بهار بر گِل نشسته

اختصاصی مازنی خبر / روفیا قلی نژاد لیندی: مردم روستای تالارپشت شهرستان سیمرغ این روزها با مشکلات زیادی بعد از وقوع سیل روبرو هستند. کمک های مردمی در کنار کمک های دولتی به خانواده های این روستا اهدا می شود ولی مهمترین مشکل آنها بازسازی خانه هایشان است که نیاز به کمک های بیشتری دارند.

بهار بر گِل نشسته

اختصاصی مازنی خبر / روفیا قلی نژاد لیندی: مردم روستای تالارپشت شهرستان سیمرغ این روزها با مشکلات زیادی بعد از وقوع سیل روبرو هستند. کمک های مردمی در کنار کمک های دولتی به خانواده های این روستا اهدا می شود ولی مهمترین مشکل آنها بازسازی خانه هایشان است که نیاز به کمک های بیشتری دارند.