کد خبر: 8846تاریخ انتشار : ۹:۲۸:۵۲ - شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

جای پای مسافران نوروزی در طبیعت مازندران

مازنی خبر : شمال ایران سرسبزترین خطه کشور است و در فصل بهار در اوج اعتدال هوا و زیبایی است. از همین رو ایام عید نوروز گردشگرانی از سراسر ایران به شمال سفر می‌کنند تا در کنار طبیعت نفسی تازه کنند و ایامی خوش داشته باشند؛ طبیعت همچون مادر، بشر را در آغوش خود جای […]

جای پای مسافران نوروزی در طبیعت مازندران

مازنی خبر : شمال ایران سرسبزترین خطه کشور است و در فصل بهار در اوج اعتدال هوا و زیبایی است. از همین رو ایام عید نوروز گردشگرانی از سراسر ایران به شمال سفر می‌کنند تا در کنار طبیعت نفسی تازه کنند و ایامی خوش داشته باشند؛ طبیعت همچون مادر، بشر را در آغوش خود جای می‌دهد، اما متاسفانه برخی از این مهمانان با رها کردن زباله‌های خود در دل طبیعت، مهر این خاک سبز را با نامهربانی پاسخ می‌دهند؛ گویی نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059934_419.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059937_285.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059938_932.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059939_303.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059940_931.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059942_976.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059943_519.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059944_811.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059946_520.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059947_292.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059948_357.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059949_754.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059952_438.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059953_853.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2059954_310.jpg