کد خبر: 895تاریخ انتشار : ۴:۰۵:۰۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری / زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندران

کاهش باران در نیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن رواناب‌های سطحی و افت میزان آبگیری سد‌ها در مازندران شده است و زنگ خطر خشکسالی را در یکی از پرباران‌ترین استان‌های کشور به صدا درآورده است.    

گزارش تصویری / زنگ خطر خشکسالی در شالیزار‌های مازندران

کاهش باران در نیمه نخست سال زراعی جاری باعث کم شدن رواناب‌های سطحی و افت میزان آبگیری سد‌ها در مازندران شده است و زنگ خطر خشکسالی را در یکی از پرباران‌ترین استان‌های کشور به صدا درآورده است.

 

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643449_227.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643450_408.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643451_140.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643452_129.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643453_280.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643454_972.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643455_417.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643456_451.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643457_336.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643458_517.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643459_774.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643460_776.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643461_527.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643462_575.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643463_934.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643464_525.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643465_374.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643466_854.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643468_100.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643469_160.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643470_622.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643471_333.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1643473_782.jpg