کد خبر: 897تاریخ انتشار : ۴:۰۴:۵۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری / روستای لرزنه سوادکوه

روستای زیبای لرزنه یکی از روستاهای دیدنی آلاشت سوادکوه است که در ارتفاعات این منطقه ساخته شده است. این روستا به علت قرار گرفتن در منطقه‌ای سردسیر، تنها در چند ماه گرم سال قابل سکونت بوده و بیشتر از آن به عنوان تفریگاه تابستانی استفاده می‌شود.

گزارش تصویری / روستای لرزنه سوادکوه
روستای زیبای لرزنه یکی از روستاهای دیدنی آلاشت سوادکوه است که در ارتفاعات این منطقه ساخته شده است. این روستا به علت قرار گرفتن در منطقه‌ای سردسیر، تنها در چند ماه گرم سال قابل سکونت بوده و بیشتر از آن به عنوان تفریگاه تابستانی استفاده می‌شود.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132522514208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132544314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132556814208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132567814208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132575614208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132589714208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132599014208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132610014208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132625614208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132635014208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132635014208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132669314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132692814208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132714714208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139703011513272214208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132728714208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132744314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132766214208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132780314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132795914208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132820914208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132833414208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132852214208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132852214208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139703011513285314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132858414208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132864714208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132875614208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132888114208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/1397030115132894314208564.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/05/139703011513290614208564.jpg