کد خبر: 8972تاریخ انتشار : ۸:۱۳:۲۴ - یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

تصاویر / زنان داعشی در اردوگاه پناهندگان

صدها زن داعشی که شماری از آنان از اتباع خارجی هستند در اردوگاه پناهندگان الحول در استان حسکه سوریه اسکان داده شده اند.

تصاویر / زنان داعشی در اردوگاه پناهندگان

صدها زن داعشی که شماری از آنان از اتباع خارجی هستند در اردوگاه پناهندگان الحول در استان حسکه سوریه اسکان داده شده اند.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :