کد خبر: 9016تاریخ انتشار : ۷:۵۹:۲۸ - دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تصاویر :/ رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

باستان‌شناسان مصری از مقبره تازه کشف شده متلق به یکی از پادشاهان سلسله پنجم فراعنه رونمایی کردند. سلسله پنجم فراعنه مصر از شهرت بالایی برخوردار بوده و ۹ فرعون یا پادشاه داشته است. این سلسله بیش از ۴ هزار سال قبل در سرزمین مصر حکومت می‌کرد.

تصاویر :/ رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

باستان‌شناسان مصری از مقبره تازه کشف شده متلق به یکی از پادشاهان سلسله پنجم فراعنه رونمایی کردند. سلسله پنجم فراعنه مصر از شهرت بالایی برخوردار بوده و ۹ فرعون یا پادشاه داشته است. این سلسله بیش از ۴ هزار سال قبل در سرزمین مصر حکومت می‌کرد.

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر

تصاویر : رونمایی از مقبره تازه کشف‌ شده فراعنه مصر