کد خبر: 9088تاریخ انتشار : ۱۹:۲۸:۱۵ - جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

آغاز نشاکاری در شالیزارهای آمل

مازنی خبر : هرساله در اواخر فروردین فصل نشا کاری برنج در شالیزار‌های مازندران آغاز می‌شود.

آغاز نشاکاری در شالیزارهای آمل

مازنی خبر : هرساله در اواخر فروردین فصل نشا کاری برنج در شالیزار‌های مازندران آغاز می‌شود.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081244_447.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081247_340.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081246_474.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081245_648.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081252_864.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081251_745.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081250_637.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081249_735.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081248_194.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081257_571.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081256_960.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081255_168.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081254_326.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081253_486.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081261_293.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081260_732.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081259_407.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/04/2081258_581.jpg