کد خبر: 9143تاریخ انتشار : ۱۶:۴۹:۴۰ - دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتقاد گلستانی ها از شرکت غله منطقه دو کشور در ساری!

سایت گلستان ما نوشت: تعداد ۳۶ نفر از نیروهای حفاظت فیزیکی اداره غله استان گلستان که همگی قرارداد مستقیم با اداره کل غله استان دارند با فشارهای دفتر مرکزی ساری تنزل خدمتی پیدا کرده و قرار است به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شوند . این در صورتی است که هیچ یک از نیروهای غله استان […]

انتقاد گلستانی ها از شرکت غله منطقه دو کشور در ساری!

سایت گلستان ما نوشت: تعداد ۳۶ نفر از نیروهای حفاظت فیزیکی اداره غله استان گلستان که همگی قرارداد مستقیم با اداره کل غله استان دارند با فشارهای دفتر مرکزی ساری تنزل خدمتی پیدا کرده و قرار است به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شوند .

این در صورتی است که هیچ یک از نیروهای غله استان مازندران که مرکزیت غله منطقه دو کشور ( مازندران ، گلستان و سمنان) را در اختیار دارد چنین وضعیت مشابهی نداشته و از محل هزینه های جاری اداره حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند .

در حال حاضر نیروهای حفاظت فیزیکی غله مازندران از محل هزینه های جاری تبدیل وضعیت شده اند و حق بچه های استان گلستان در این خصوص پایمال شده است چرا که حقوق آنها کاهش پیدا کرده و در این اوضاع اقتصادی اصلا به صلاح نمی باشد .

سوال اینجاست استان گلستان صاحب ندارد که حق فرزندان خود را بگیرد ؟

چرا باید استان گلستان با تولید سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم ، کسب مقام قطب تولید گندم کشور با این همه سیلو و انبار و … نیروهایش به پیمانکار خصوصی واگذار شوند اما مازندرانی که ۱۰۰ هزار تن هم تولید گندم ندارد نیروهایش تبدیل وضعیت شده و کارمند اداره کل محسوب شوند .