کد خبر: 9187تاریخ انتشار : ۸:۱۶:۱۵ - چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصاویر / سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری

مازنی خبر : سد شهید رجایی ساری که از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌رود، روزهای گذشته برای پنجمین بار در عمر بیست و سه ساله‌ی خود سرریز شد. این سد در شش سال اخیر برای نخستین بار است که سرریز شده است. این رویداد سالی پرآب و پرنعمت را برای کشاورزان نوید […]

تصاویر / سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری

مازنی خبر : سد شهید رجایی ساری که از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌رود، روزهای گذشته برای پنجمین بار در عمر بیست و سه ساله‌ی خود سرریز شد. این سد در شش سال اخیر برای نخستین بار است که سرریز شده است. این رویداد سالی پرآب و پرنعمت را برای کشاورزان نوید می‌دهد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084615_938.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084614_911.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084617_541.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084618_718.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084619_783.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084620_717.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084621_598.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084624_769.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084623_232.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084626_822.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084625_174.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084627_898.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084630_945.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084629_548.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084628_180.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/2/2/2084631_218.jpg