کد خبر: 9369تاریخ انتشار : ۹:۴۵:۱۰ - یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرپرست شهرداری ساری و مردم

مازنی خبر :‌ عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری ساری با همراهی طاهری معاون مالی و رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری با پیاده روی شبانه در خیابان های مرکزی شهر ساری ضمن بازدید از اماکن کسب و کار و پیاده روها و … ، با اهالی شهر دیدار و گفتگو کرد.

سرپرست شهرداری ساری و مردم

مازنی خبر :‌ عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری ساری با همراهی طاهری معاون مالی و رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری با پیاده روی شبانه در خیابان های مرکزی شهر ساری ضمن بازدید از اماکن کسب و کار و پیاده روها و … ، با اهالی شهر دیدار و گفتگو کرد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1159.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1168.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1178.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1189.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1206.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1204.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1217.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1241.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1248.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/MHB1229.jpg