کد خبر: 9389تاریخ انتشار : ۲۰:۰۲:۱۴ - یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای مازندران منصوب شد

مازنی خبر : مهندس رضا غفاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران و جایگزین مهندس قاسم شهابی شد. غفاری پیش‌تر مسئولیت معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مازندران را بر عهده داشت.

مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای مازندران منصوب شد

مازنی خبر : مهندس رضا غفاری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران و جایگزین مهندس قاسم شهابی شد.

غفاری پیش‌تر مسئولیت معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مازندران را بر عهده داشت.

http://www.maztozi.ir/_DouranPortal/images/0/ghafari.jpg