کد خبر: 9470تاریخ انتشار : ۲۱:۰۷:۲۹ - شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

طبیعت بهاری روستای اساس سوادکوه

روستای اساس یکی از روستاهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران است. این روستا در بخش مرکزی شهرستان سوادکوه و در ۶ کیلومتری شهر پل سفید قرار گرفته است.

طبیعت بهاری روستای اساس سوادکوه

روستای اساس یکی از روستاهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران است. این روستا در بخش مرکزی شهرستان سوادکوه و در ۶ کیلومتری شهر پل سفید قرار گرفته است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-2.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-6.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-7.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-8.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-9.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-11.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-16.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-19.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-20.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-21.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-30.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-34.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-39.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/h-a-41.jpg