کد خبر: 953تاریخ انتشار : ۱۲:۱۷:۵۳ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری / برداشت گل گاوزبان در هزارجریب نکا

مازنی خبر : روستای پجت در هزار جریب نکا،جزو روستاهایی است که اهالی آن به کشت و برداشت گل گاوزبان مشغول می باشند.گیاهی دارویی و پر مصرف که همه مراحل کاشت و برداشت آن بسیار سخت اما کم درآمد می باشد.آنچه که مسلم است حمایت دستگاه های دولتی سبب حذف دلال ها و رونق کسب […]

گزارش تصویری /  برداشت گل گاوزبان در هزارجریب نکا

مازنی خبر : روستای پجت در هزار جریب نکا،جزو روستاهایی است که اهالی آن به کشت و برداشت گل گاوزبان مشغول می باشند.گیاهی دارویی و پر مصرف که همه مراحل کاشت و برداشت آن بسیار سخت اما کم درآمد می باشد.آنچه که مسلم است حمایت دستگاه های دولتی سبب حذف دلال ها و رونق کسب و کار آنها می شود. 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911055967914273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091106003814273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911055978814273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911055992914273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091106012314273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060144414273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060019414273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091106022314273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060061614273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060071014273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060086614273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060114814273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060125714273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060169414273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060177314273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060191314273294.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030911060283514273294.jpg