کد خبر: 9591تاریخ انتشار : ۸:۵۵:۰۳ - دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برداشت توت فرنگی در بهنمیر

برداشت محصول توت فرنگی در بهنمیر همه ساله از اواخر فروردین آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ادامه دارد .

برداشت توت فرنگی در بهنمیر

برداشت محصول توت فرنگی در بهنمیر همه ساله از اواخر فروردین آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ادامه دارد .

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116182_158.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116183_283.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116184_779.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116185_145.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116186_362.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116187_808.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116188_148.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116189_837.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116190_145.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116191_298.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116192_367.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116193_866.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116194_433.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116195_175.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116196_526.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116197_770.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116198_592.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/05/2116199_155.jpg