کد خبر: 9592تاریخ انتشار : ۸:۵۶:۲۶ - دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصاویر / تبادل اسرا بین ارتش سوریه و تحریرالشام

عملیات تبادل اسرای ارتش سوریه با گروه تروریستی تحریرالشام در حومه جنوبی حلب صورت گرفت. در این تبادل ۲۷ نفر از عناصر تحریرالشام در ازای آزادی ۹ نفر از نیروهای سوری آزاد شدند.

تصاویر / تبادل اسرا بین ارتش سوریه و تحریرالشام

عملیات تبادل اسرای ارتش سوریه با گروه تروریستی تحریرالشام در حومه جنوبی حلب صورت گرفت. در این تبادل ۲۷ نفر از عناصر تحریرالشام در ازای آزادی ۹ نفر از نیروهای سوری آزاد شدند.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :