کد خبر: 9741تاریخ انتشار : ۱۳:۲۹:۲۹ - جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

گزارش تصویری / حماسه راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف مازندران

مازنی خبر : راهپیمایی روز قدس با حضور چشمگیر مردم در شهرهای مختلف مازندران برگزار شد.

گزارش تصویری / حماسه راهپیمایی روز قدس در شهرهای مختلف مازندران

مازنی خبر : راهپیمایی روز قدس با حضور چشمگیر مردم در شهرهای مختلف مازندران برگزار شد.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567576_965.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567651_964.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567655_409.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567657_488.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567663_742.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567698_246.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567699_227.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567700_536.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567702_395.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567703_839.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567705_657.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567710_151.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567716_512.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567857_273.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567858_764.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567861_149.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567863_391.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567869_665.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567870_937.jpg

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/3/10/3567871_273.jpg