اختصاصی مازنی خبر / روفیا قلی نژاد لیندی: سیل هم تهدید است و هم فرصت یعنی اگر از دو دریچه‌ی مختلف به آن بنگریم ، در کنار تهدیدهای جانی و مالی که بار می‌آورد می‌تواند فرصتی هم از آن ساخت. فرصتی که حتماً در دراز مدت می تواند بسیاری از خسارت ها را جبران و […]