مازنی خبر / میثم کاوه : سیل اخیر در استان مازندران بار دیگر نشان داد که می توان با انسجام و همچنین همراهی رسانه های دلسوز و به موقع نوشتن، شاهد کنترل یک بحران طبیعی باشیم. از اولین ساعات سیل کم نظیری که در مازندران رخ داد ، رسانه های دلسوز استان با استفاده از […]