کد خبر: 17724تاریخ انتشار : 17:53:12 - چهارشنبه 27 ژانویه 2021

تصاویر/آیات بدرقه و برکت

تا همین چند سال پیش سر در ورودی اکثر خانه‌های شهر که حالا اسم کلنگی یا قدیمی را به دوش می‌کشند طرح یک «کاشی» کنارِ پلاک بود. کاشی که به زیبایی و در نهایت خلوص و سادگی منقش به دعا یا آیه و اسامی متبرکه بود تا برای اهالی خانه سلامتی و برکت بیاورد. اما […]

تصاویر/آیات بدرقه و برکت

تا همین چند سال پیش سر در ورودی اکثر خانه‌های شهر که حالا اسم کلنگی یا قدیمی را به دوش می‌کشند طرح یک «کاشی» کنارِ پلاک بود.

کاشی که به زیبایی و در نهایت خلوص و سادگی منقش به دعا یا آیه و اسامی متبرکه بود تا برای اهالی خانه سلامتی و برکت بیاورد. اما متأسفانه با گسترش شهرنشینی و تخریب ساختمان‌های قدیمی، این «کاشی نگاره‌های» زیبا کمتر به چشم می‌آیند.

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669164.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669170.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669174.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669172.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669189.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669177.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669184.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669197.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669192.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/01/23/4/3669166.jpg