کد خبر: 17871تاریخ انتشار : 12:39:10 - سه‌شنبه 9 فوریه 2021

تصاویر/ واکسیناسیون کرونا در مازندران

تزریق واکسن کرونا در مازندران از صبح سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ، همزمان با سراسر کشور آغاز شد. در اولین مرحله کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی در سه بیمارستان مازندران واکسینه شدند.  

تصاویر/ واکسیناسیون کرونا در مازندران

تزریق واکسن کرونا در مازندران از صبح سه‌شنبه بیست و یکم بهمن ، همزمان با سراسر کشور آغاز شد. در اولین مرحله کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی در سه بیمارستان مازندران واکسینه شدند.

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882654.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882657.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882656.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882659.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882658.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882655.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882660.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882665.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882662.jpg

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/09/4/157882664.jpg