کد خبر: 18115تاریخ انتشار : 10:23:38 - شنبه 27 مارس 2021

مطهری: اصولگرایان با کسی قطع رابطه ‌کنند او را در صف دشمن قرار می‌دهند

علی مطهری نایب رییس مجلس دهم، در گفت و گو با ایرنا ارتباطات خود با اصلاح‌طلبان را بیشتر دانست و گفت: اصلاح‌طلبان خیلی بیشتر من را به جلساتشان دعوت می‌کنند، اصولگرایان وقتی با کسی قطع رابطه می‌کنند او را در صف دشمن قرار می‌دهند. 

مطهری: اصولگرایان با کسی قطع رابطه ‌کنند او را در صف دشمن قرار می‌دهند

علی مطهری نایب رییس مجلس دهم، در گفت و گو با ایرنا ارتباطات خود با اصلاح‌طلبان را بیشتر دانست و گفت: اصلاح‌طلبان خیلی بیشتر من را به جلساتشان دعوت می‌کنند، اصولگرایان وقتی با کسی قطع رابطه می‌کنند او را در صف دشمن قرار می‌دهند.