کد خبر: 18149تاریخ انتشار : 7:40:22 - شنبه 3 آوریل 2021

تصاویر / عکسهای هوایی روز طبیعت از قم و کیش

به‌رغم تمام هشدارها و تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا در روز سیزدهم فروردین بازهم شاهد بودیم عده ای از هموطنان پروتکل هارا نقض کردند.  

تصاویر / عکسهای هوایی روز طبیعت از قم و کیش

به‌رغم تمام هشدارها و تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا در روز سیزدهم فروردین بازهم شاهد بودیم عده ای از هموطنان پروتکل هارا نقض کردند.

تصاویر هوایی روز طبیعت - قم

تصاویر هوایی روز طبیعت - قم

تصاویر هوایی روز طبیعت - قم

تصاویر هوایی روز طبیعت - قم

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - قم

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش

تصاویر هوایی روز طبیعت - کیش