کد خبر: 18489تاریخ انتشار : 18:01:04 - شنبه 12 ژوئن 2021

دهه پرشور شصت

دیوارها سند تاریخی به حساب نمی آیند اما شاید هنوز بهترین گواه از روزهای گذشته باشند. با تغییر بافت شهرها و گسترش شهرنشینی و افزایش ساخت و سازها خانه‌ها به راحتی تخریب و دیوارها فراموش می‌شوند. دیوارها رازها و تاریخی در درون خود نهفته دارند، شعارها و شور و حالی که هر چند امروز بر […]

دهه پرشور شصت

دیوارها سند تاریخی به حساب نمی آیند اما شاید هنوز بهترین گواه از روزهای گذشته باشند.

با تغییر بافت شهرها و گسترش شهرنشینی و افزایش ساخت و سازها خانه‌ها به راحتی تخریب و دیوارها فراموش می‌شوند. دیوارها رازها و تاریخی در درون خود نهفته دارند، شعارها و شور و حالی که هر چند امروز بر اثر باران و آفتاب فرسایش بسیاری از آنها حتی درست قابل خواندن نیستند اما نشان از روزهای رفته دارد. به دیوارهای شهر هر روز نگاه می‌کنیم و تعداد اندکی از آنها بانشانه ای از گذشته‌های دور، آدمی را سوار ماشین زمان می‌کند و به اعماق تاریخ پرتاب می‌کنند. دیوارها آئینه گذشته‌اند.

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762260.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762261.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762266.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762271.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762276.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762280.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762298.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762296.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762291.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762279.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/05/07/4/3762262.jpg