کد خبر: 18493تاریخ انتشار : 18:15:07 - شنبه 12 ژوئن 2021

دهکده صنایع دستی سیاه رودبار

سیاه رودبار از توابع شهرستان علی آباد کتول به عنوان دهکده صنایع دستی ثبت ملی شده و تقریبا تمامی بانوان روستا در کار تولید صنایع دستی بومی هستند. بافتن پارچه های رنگارنگ، نوار بافی، لاک تراشی، سوزن دوزی و ساخت عاروسک و عاروس کله (عروسک‌های بومی سیاه رودبار) از مهمترین تولیدات آنان است.  

دهکده صنایع دستی سیاه رودبار

سیاه رودبار از توابع شهرستان علی آباد کتول به عنوان دهکده صنایع دستی ثبت ملی شده و تقریبا تمامی بانوان روستا در کار تولید صنایع دستی بومی هستند. بافتن پارچه های رنگارنگ، نوار بافی، لاک تراشی، سوزن دوزی و ساخت عاروسک و عاروس کله (عروسک‌های بومی سیاه رودبار) از مهمترین تولیدات آنان است.

https://www.irna.ir/sd/7525c6ef61da7bdcd5c46c40ff34941ec60f770b4ecd3f6380bd919e54b1dca367ec1f5a3b7f14adf25f23fd937f517d.jpg?ts=1623309660209

https://www.irna.ir/sd/27922fe98516ad0f3bc7d10d243e6ba2c683ebb99555f2c06d13d533ceba793c4596a1906a857df528822b79ef499e90.jpg?ts=1623309690084

https://www.irna.ir/sd/e1fdfb2c169bb31f66ea0213a03103a3cacbaf508935e99a95314320624ff008e1e316cb329177c32422783219bced43.jpg?ts=1623309676826

https://www.irna.ir/sd/9f4314e47b16f24c022a95fc72ddada7209a0d6ece729b1fb0278ce93856950720da01ed486856b72ef64e04ea93d0e4.jpg

https://www.irna.ir/sd/c71f3478f33c024d347ea3a79a89a8ef0cdf184a2b31ee5ee28fcb25119d5d32e98384bd2eedc3e8aeb502050af6ee83.jpg?ts=1623309702112

https://www.irna.ir/sd/c154cbb823d00d94816b755325c76c957bbdc0386e19702184a9cecf2ad2945794d6b29321ca93a942da94dae2fadf74.jpg?ts=1623309647100

https://www.irna.ir/sd/7885f4e29dff870d04f0dd9472f8841713b53d34dadb9c98986def432102467c4e59c8e0df907b8c4194e8f95dba0fe1.jpghttps://www.irna.ir/sd/1bbefb600778cf4aad93e397ef70f808cbc2de9fc93fb8f0d3578ddaabd9210430934895970f116d77d0dcdbafbf4b33.jpg?ts=1623309653607https://www.irna.ir/sd/c04d5d84ae985e62edf669058f522b48b177606acbb4c1d91e191fd11198be33893b82d482249dfc54d0b5d7503f610c.jpghttps://www.irna.ir/sd/9bca613effb063b1b779e78e6050719cf30acbc33ed28d37b08949730e6ddf524bed88ccadd1702c8dd6706b6e7165cb.jpg?ts=1623309695455