کد خبر: 19107تاریخ انتشار : 13:03:04 - شنبه 24 جولای 2021

تصاویر/دستی در آتش

آهنگری سنتی از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که از این هنر دیرینه برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری، ساخت وسایل کاربردی و مایحتاج زندگی مردم استفاده می‌شده است. آهنگران سنتی فلزات را در کوره‌های سنتی گداخته می‌کردند و با ابزار مخصوص شکل می‌دادند. گاهی فلز گداخته را با چکش کاری در […]

تصاویر/دستی در آتش

آهنگری سنتی از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که از این هنر دیرینه برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری، ساخت وسایل کاربردی و مایحتاج زندگی مردم استفاده می‌شده است.

آهنگران سنتی فلزات را در کوره‌های سنتی گداخته می‌کردند و با ابزار مخصوص شکل می‌دادند. گاهی فلز گداخته را با چکش کاری در داخل یک قالب شکل می‌دادند و فلز گداخته شکل قالب را به خود می‌گرفت.

در منطقه سوادکوه همچنان بازمانده این نوع کوره سنتی وجود دارد و در حال فعالیت است.

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830269.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830280.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830315.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830266.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830314.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830291.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830400.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830296.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830277.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830270.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/14/4/3830274.jpg