اختصاصی مازنی خبر / میثم کاوه : نام‌گذاری ایام مختلف در تقویم فرصت و بهانه ای است تا به یاد افرادی بیافتیم که بی‌منت در جاهای مختلف این کشور در حال خدمت رسانی هستند. به خصوص افرادی که عملکرد آنها به دلیل نوع فعالیت شان بیشتر در سکوت خبری و رسانه ای انجام می شود. […]