اختصاصی مازنی خبر / گروه اجتماعی : با حکم وزیر کشور ، عباس صالح زاده رسماً به عنوان شهردار جدید شهر قائم شهر منصوب شد. به گزارش مازنی خبر ، اکنون شهروندان قائم شهری انتظار دارند تا شهردار جدید شهرشان که در گذشته در همین مسئولیت عملکرد درخشانی از خود بر جا گذاشته بود و […]