اختصاصی مازنی خبر / گروه اجتماعی: نشست خبری مدیران عامل صنعت برق استان مازندران برگزار شد. مشروح سخنان حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ، کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران و  محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا را […]