کد خبر: 10904تاریخ انتشار : 15:22:51 - جمعه 9 آگوست 2019

تصاویر / جمعه‌ای در جویبار

اختصاصی مازنی خبر : جمعه بازار جویبار یکی از قدیمی ترین بازارهای سنتی کشور محسوب می شود. قدمت و تنوع این بازار باعث شده است تا هر هفته مردم شهرهای مختلف به آن سری بزنند.

تصاویر / جمعه‌ای در جویبار

اختصاصی مازنی خبر : جمعه بازار جویبار یکی از قدیمی ترین بازارهای سنتی کشور محسوب می شود. قدمت و تنوع این بازار باعث شده است تا هر هفته مردم شهرهای مختلف به آن سری بزنند.