کد خبر: 11132تاریخ انتشار : 9:04:31 - پنج‌شنبه 22 آگوست 2019

مدیرکل درمان تامین اجتماعی مازندران مطرح کرد: بیماران غیراورژانسی در صف اورژانس!

فقط ۲۰ درصد افرادی که به اورژانس‌های استان مازندران مراجعه می کنند بیمار اورژانسی هستند. به گزارش مازنی خبر ، محمدخورشیدی مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران در گفتگو با خبرنگاران ، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد مراجعه کنندگان اورژانسی به بیمارستان‌های مازندران بیمار اورژانسی نیستند. او با بیان اینکه نگاه مردم […]

مدیرکل درمان تامین اجتماعی مازندران مطرح کرد: بیماران غیراورژانسی در صف اورژانس!

فقط ۲۰ درصد افرادی که به اورژانس‌های استان مازندران مراجعه می کنند بیمار اورژانسی هستند.

به گزارش مازنی خبر ، محمدخورشیدی مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران در گفتگو با خبرنگاران ، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد مراجعه کنندگان اورژانسی به بیمارستان‌های مازندران بیمار اورژانسی نیستند.

او با بیان اینکه نگاه مردم در مراجعه به اورژانس باید تغییر یابد، گفت: هتلینگ بیمارستان‌ها در مازندران و ارائه خدمات بیمارستانی در استان به صورت نمونه با استانداد‌های متداول و بهسازی محیطی با رنگ‌های روانشناسی انجام شد.

خورشیدی گفت: با فراهم شدن امکانات بهداشتی، تلویزیون، یخچال در بیمارستان‌های جدید، بیماران در فضای راحتتری بستری می‌شوند.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران با بیان اینکه از ۸ بیمارستان خصوصی استان ۷ بیمارستان با تامین اجتماعی خدمات دارند، گفت: مطالبات بیمارستانی را با یکسال تاخیر پرداخت می‌شود و حجم بالای سند‌های ریالی محاسبه نشده با اجرای سند تحول سلامت تاخیر در پرداخت‌های بیمه تامین اجتماعی را سبب می‌شود.

او گفت: تنوع بیماری‌ها در بیماران سرپایی زیاد است و به این علت پاسخگویی داروخانه‌ها و پرسنل به مراجعه کنندگان سرعت کند تری دارد.

خورشیدی افزود: سقفی در نوبت دهی به بیماران در بیمارستان‌های تامین اجتماعی وجود ندارد، اما حجم مراجعه کنندگان به پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها بالاست.

او ادامه داد: ۵ میلیون و ۲۰۰ بار مراجعه در مراکز زیرپوشش بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان داشتیم.