کد خبر: 11374تاریخ انتشار : ۹:۳۰:۳۰ - چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / آیین سنتی پلاخوار در کیاسر

مازنی خبر : مردم کیاسر در دهه اول محرم هر روز در یک محله، رسم دیرینه «پلاخوار» را اجرا می‌کنند و با برپایی سفره عزای سیدالشهدا (ع)، پذیرای عاشقان اهل بیت (ع) می‌شوند. آیین «پلاخوار» سال گذشته ثبت ملی شد. تصاویر زیر مربوط به آیین «پلاخوار» در کردخیل کیاسر می‌باشد.

تصاویر / آیین سنتی پلاخوار در کیاسر

مازنی خبر : مردم کیاسر در دهه اول محرم هر روز در یک محله، رسم دیرینه «پلاخوار» را اجرا می‌کنند و با برپایی سفره عزای سیدالشهدا (ع)، پذیرای عاشقان اهل بیت (ع) می‌شوند. آیین «پلاخوار» سال گذشته ثبت ملی شد. تصاویر زیر مربوط به آیین «پلاخوار» در کردخیل کیاسر می‌باشد.

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226102.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226106.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226105.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226103.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226104.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226108.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226109.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226107.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226110.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226111.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226112.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226113.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226114.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226115.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226119.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226118.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226117.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226116.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226120.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226122.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226121.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226123.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226126.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226124.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226125.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226127.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226128.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226129.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226130.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226131.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226132.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226134.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226133.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226135.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/03/4/3226136.jpg