کد خبر: 11391تاریخ انتشار : ۱۶:۲۳:۱۷ - جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مجمع دهی؛ سنت اطعام عزاداران حسینی در روستای بیزکی جویبار

آیین سنتی و مذهبی «مجمع‌دهی» در دهه اول محرم برگزار می‌شود که زنان روستای بیزکی از توابع شهرستان جویبار، سینی‌های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه می‌کنند را روی سر گذاشته و به حسینیه روستا تحویل می‌دهند تا به‌وسیله این غذاها عزاداران حسینی اطعام کنند.

تصاویر / مجمع دهی؛ سنت اطعام عزاداران حسینی در روستای بیزکی جویبار

آیین سنتی و مذهبی «مجمع‌دهی» در دهه اول محرم برگزار می‌شود که زنان روستای بیزکی از توابع شهرستان جویبار، سینی‌های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه می‌کنند را روی سر گذاشته و به حسینیه روستا تحویل می‌دهند تا به‌وسیله این غذاها عزاداران حسینی اطعام کنند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227536_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227537_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227538_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227541_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227543_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227542_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227544_3236989879.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227545_3236989879_12.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227546_3236989879_13.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227547_3236989879_14.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227548_3236989879_14.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227549_3236989879_16.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227550_3236989879_16.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227551_3236989879_16.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227552_3236989879_19.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227553_3236989879_19.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227554_3236989879_21.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227555_3236989879_23.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227556_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227557_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227558_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227559_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227560_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227561_3236989879_24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/3227562_3236989879_33.jpg