کد خبر: 11394تاریخ انتشار : ۱۶:۲۷:۰۲ - جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / همایش شیرخوارگان حسینی در قائم‌شهر

مادران عاشورایی شهرستان قائم‌شهر همراه با کودکان خود با سربند یا علی‌اصغر(ع) در مراسمشیرخوارگان حسینی شرکت و باری دیگر با امام حسین(ع) و ۶ماهه شهیدش تجدید بیعت کردند.

تصاویر / همایش شیرخوارگان حسینی در قائم‌شهر

مادران عاشورایی شهرستان قائم‌شهر همراه با کودکان خود با سربند یا علی‌اصغر(ع) در مراسمشیرخوارگان حسینی شرکت و باری دیگر با امام حسین(ع) و ۶ماهه شهیدش تجدید بیعت کردند.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761809647397_37792_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033762030122574_39455_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761856839951_27576_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761867933627_52208_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761919339978_90771_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761888558598_10025_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761949808729_49532_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761979340947_75683_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761989028606_58435_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761999341276_30527_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033761969027780_47277_PhotoT.JPG

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/15/13980615000476637033762009497426_93890_PhotoT.JPG