کد خبر: 11409تاریخ انتشار : ۸:۳۰:۰۴ - سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / عزاداری روز تاسوعا در روستای کراتکتی

عزاداری روز تاسوعا حسینی در روستای کراتکتی از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران برگزارشد.

تصاویر /  عزاداری روز تاسوعا در روستای کراتکتی

عزاداری روز تاسوعا حسینی در روستای کراتکتی از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران برگزارشد.

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593403.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593405.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593406.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593404.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593408.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593411.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593410.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593414.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593413.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593416.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593419.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593418.jpg

https://www.imna.ir/d/2019/09/09/4/1593417.jpg