کد خبر: 11441تاریخ انتشار : ۹:۴۷:۲۵ - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم عزاداری عاشورای حسینی در خلیل شهر بهشهر

همزمان با عاشورای حسینی مراسم عزاداری و دسته روی در خلیل شهر بهشهر برگزار شد.

تصاویر / مراسم عزاداری عاشورای حسینی در خلیل شهر بهشهر

همزمان با عاشورای حسینی مراسم عزاداری و دسته روی در خلیل شهر بهشهر برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-19.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-21.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-22-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-22.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-23-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-25-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-25.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-26.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/photo_2019-09-10_17-01-28.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/09/z-2.jpg