کد خبر: 11971تاریخ انتشار : ۱۸:۵۶:۱۴ - سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تصاویر / طعم پاییزی انار بهشهر

شهرستان بهشهر در شرق مازندران یکی از قطب‌های تولید انار است و در تولید انواع انار از گونه‌های مختلف در استان مازندران حائز اهمیت فراوان است. انار دارای ارزش غذایی بالایی است و با دارا بودن ویتامین، پتاسیم، فسفر و کلسیم از اثرات دارویی فراوان برخوردار است.

تصاویر / طعم پاییزی انار بهشهر

شهرستان بهشهر در شرق مازندران یکی از قطب‌های تولید انار است و در تولید انواع انار از گونه‌های مختلف در استان مازندران حائز اهمیت فراوان است. انار دارای ارزش غذایی بالایی است و با دارا بودن ویتامین، پتاسیم، فسفر و کلسیم از اثرات دارویی فراوان برخوردار است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279635_978.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279636_134.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279638_619.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279639_984.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279640_376.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279641_930.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279642_581.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279643_521.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279644_363.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279645_332.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279646_111.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279647_163.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279648_515.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279651_981.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279652_552.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279650_613.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279654_439.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/7/4/2279653_635.jpg