کد خبر: 12114تاریخ انتشار : ۸:۲۹:۳۵ - شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸

تصاویر / طعم کباب در جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار در شهر مازندران از قدیمی‌ترین بازار‌های سنتی ایران به شمار می‌آید. از قسمت‌های پرطرفدار این بازار می‌توان به کبابی‌های معروف آن اشاره کرد که با پخت انواع کباب‌های محلی پذیرای خریداران است.

تصاویر / طعم کباب در جمعه بازار جویبار

جمعه بازار جویبار در شهر مازندران از قدیمی‌ترین بازار‌های سنتی ایران به شمار می‌آید. از قسمت‌های پرطرفدار این بازار می‌توان به کبابی‌های معروف آن اشاره کرد که با پخت انواع کباب‌های محلی پذیرای خریداران است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318346_273.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318347_265.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318348_331.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318349_349.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318350_190.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318351_672.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318352_825.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318353_260.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318354_110.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318355_864.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318356_968.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318357_931.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318358_396.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318359_821.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318360_152.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318361_233.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318362_909.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318363_322.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318364_770.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318366_549.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318367_923.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/8/3/2318368_151.jpg