کد خبر: 12277تاریخ انتشار : ۷:۲۴:۱۱ - سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸

تصاویر / خسارات سیل در روستاهای ولمازو و لمراسک گلوگاه

بارش سیلابی اخیر سبب شد تا مناطقی از شهرها و روستاهای شهرستان‌های شرق و مرکزی استان مازندران دچار آب‌گرفتگی و خسارت شوند. سیل خسارت سنگینی به سه روستای لمراسک، ولمازو و تیله نو وارد کرده است.     

تصاویر / خسارات سیل در روستاهای ولمازو و لمراسک گلوگاه

بارش سیلابی اخیر سبب شد تا مناطقی از شهرها و روستاهای شهرستان‌های شرق و مرکزی استان مازندران دچار آب‌گرفتگی و خسارت شوند. سیل خسارت سنگینی به سه روستای لمراسک، ولمازو و تیله نو وارد کرده است. 

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

مفقود شدن خانم سالمند در گلوگاه در پی جاری شدن سیل

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران

خسارات سیل روستاهای ولمازو و لمراسک-مازندران