کد خبر: 13739تاریخ انتشار : ۷:۵۱:۰۸ - سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

تصاویر / آلودگی بصری

انسان مدرن با ظهور انقلاب صنعتی گسترش شهر نشینی با انواع و اقسام آلودگی‌ها مواجه شده است. معمولاً آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها، آلودگی صوتی به دلیل بروز و تأثیر جسمانی معمولاً بیشتر به چشم می‌آید و در صدر اخبار قرار می‌گیرند اما آن آلودگی که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد آلودگی بصری یا دیداری است. […]

تصاویر / آلودگی بصری

انسان مدرن با ظهور انقلاب صنعتی گسترش شهر نشینی با انواع و اقسام آلودگی‌ها مواجه شده است. معمولاً آلودگی هوا، آلودگی آب‌ها، آلودگی صوتی به دلیل بروز و تأثیر جسمانی معمولاً بیشتر به چشم می‌آید و در صدر اخبار قرار می‌گیرند اما آن آلودگی که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد آلودگی بصری یا دیداری است. آلودگی بصری در دراز مدت با ایجاد تغییرات مضر در محیط طبیعی باعث ایجاد ناراحتی ذهنی بیننده می‌شود. نمای ساختمان‌های زشت، سیم‌های برق، دیوار نوشته‌های نامتعارف، خطوط راهنمایی در هم و زشت خیابان‌ها، داربست‌ها، دیوارهای چرک و سیاه، به عنوان مصادیق آلودگی بصری شناخته می‌شود که با تأثیر منفی دیداری که بر انسان می‌گذارد در دراز مدت باعث پریشانی ذهن و عدم لذت بردن از زیبایی حقیقی می‌شود.

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335538.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335527.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335541.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335539.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335545.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335529.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335553.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335548.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335547.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335552.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/20/4/3355500.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335563.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335558.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335544.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335550.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335555.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/01/01/4/3335567.jpg