کد خبر: 14049تاریخ انتشار : ۷:۱۹:۴۹ - پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

اعلام اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان + زمان آغاز و پایان تبلیغات

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میان‌دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند، اعلام شد­. متن کامل اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است: در اجرای “ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری” اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات […]

اعلام اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان + زمان آغاز و پایان تبلیغات

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میان‌دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند، اعلام شد­.

متن کامل اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

در اجرای “ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری” اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند به شرح ذیل اعلام می گردد­:

حوزه انتخابیه استان تهران: 

حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی:

حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی:

حوزه انتخابیه استان فارس:

حوزه انتخابیه استان قم: