کد خبر: 14466تاریخ انتشار : ۱۰:۲۰:۱۵ - سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

تصاویر / ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده در معابر

پس از شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور و استفاده فراگیر از دستکش و ماسک این روزها رهاسازی آنها معضل بسیار جدی شده است بطوری که در اکثر معابر، جوی‌های آب دستکش‌ها و ماسک‌های استفاده شده رها شده‌اند این در حالیست که این ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده خود می‌تواند عامل سرایت این ویروس واگیردار […]

تصاویر / ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده در معابر

پس از شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور و استفاده فراگیر از دستکش و ماسک این روزها رهاسازی آنها معضل بسیار جدی شده است بطوری که در اکثر معابر، جوی‌های آب دستکش‌ها و ماسک‌های استفاده شده رها شده‌اند این در حالیست که این ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده خود می‌تواند عامل سرایت این ویروس واگیردار باشند.

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

تصاویر: رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران