کد خبر: 15520تاریخ انتشار : ۸:۵۲:۴۰ - جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

تفریحات مرگبار با موتور سیکلت در بهشهر

حرکات نمایشی خطرناک و مرگبار با موتور سیکلت، سالیان سال است که به تفریح هر هفته جوانان بهشهری تبدیل شده است. جاده‌ای منتهی به دریا که به دلیل حضور همیشگی موتور سواران به “پیست بهشهر” معروف شده است، روز‌های جمعه هر هفته محل جولان موتورسوران است که علاوه بر خود موتور سوار جان مردم را […]

تفریحات مرگبار با موتور سیکلت در بهشهر

حرکات نمایشی خطرناک و مرگبار با موتور سیکلت، سالیان سال است که به تفریح هر هفته جوانان بهشهری تبدیل شده است. جاده‌ای منتهی به دریا که به دلیل حضور همیشگی موتور سواران به “پیست بهشهر” معروف شده است، روز‌های جمعه هر هفته محل جولان موتورسوران است که علاوه بر خود موتور سوار جان مردم را نیز به خطر می‌اندازد. این تفریحات خطرناک که بدون رعایت نکات ایمنی انجام می‌شود طی سال‌های گذشته افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632656_656.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632657_474.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632658_936.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632659_896.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632661_160.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632662_624.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632663_363.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632664_411.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632667_190.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632665_193.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632669_751.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632670_617.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632672_283.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632674_162.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632675_123.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632676_268.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632673_347.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1399/3/30/2632677_683.jpg