کد خبر: 16462تاریخ انتشار : 10:51:57 - دوشنبه 28 سپتامبر 2020

تصاویر/ «قنات» نماد صبر و سختکوشی

قنات به عنوان یکی از خلاقانه ترین و اعجاب انگیزترین ساخته دست بشر، جلوه‌ای از صبر و سختکوشی مقنیان خود را به نمایش گذاشته است. یک روز در کنار کهنه کاران حفر قنات و جوان‌ترین مقنی قنات، تنها بخشی از مجاهدت این مردان سختکوش برای آبادانی شهر کویری اردکان را به تصویر کشیده است.   […]

تصاویر/ «قنات» نماد صبر و سختکوشی

قنات به عنوان یکی از خلاقانه ترین و اعجاب انگیزترین ساخته دست بشر، جلوه‌ای از صبر و سختکوشی مقنیان خود را به نمایش گذاشته است.
یک روز در کنار کهنه کاران حفر قنات و جوان‌ترین مقنی قنات، تنها بخشی از مجاهدت این مردان سختکوش برای آبادانی شهر کویری اردکان را به تصویر کشیده است.

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشیقنات نماد صبر و سختکوشیقنات نماد صبر و سختکوشی

 

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشیقنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی

 

قنات نماد صبر و سختکوشیقنات نماد صبر و سختکوشی

 

قنات نماد صبر و سختکوشی

قنات نماد صبر و سختکوشی