کد خبر: 16759تاریخ انتشار : 8:14:50 - دوشنبه 26 اکتبر 2020

تصاویر / همه ماسک میزنیم

لزوم استفاده از ماسک به قدری جدی است که رهبر انقلاب نیز اخیراً به‌طور خاص به این مساله اشاره و بر استفاده همگانی از ماسک تاکید کرده‌اند.  

تصاویر / همه ماسک میزنیم

لزوم استفاده از ماسک به قدری جدی است که رهبر انقلاب نیز اخیراً به‌طور خاص به این مساله اشاره و بر استفاده همگانی از ماسک تاکید کرده‌اند.

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492798.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492794.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492789.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492800.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492814.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492791.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492792.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492807.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492799.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492802.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492804.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492806.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492808.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492809.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2020/07/05/4/3492815.jpg