کد خبر: 21823تاریخ انتشار : 12:47:52 - یکشنبه 19 ژوئن 2022

دامداری سنتی مازندران

با شروع فصل بهار و رویش علف در مراتع، پوشش علف در مراتع ییلاقی برای تغدیه دام بسیار مناسب می‌باشد. شروع فصل چرای دام در مراتع ییلاقی که از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور صورت می‌گیرد، دامداران مناطق کوهستانی دام‌های خود را به مراتع گسیل کرده تا مدت ٩٠ الی ١٢٠ […]

دامداری سنتی مازندران

با شروع فصل بهار و رویش علف در مراتع، پوشش علف در مراتع ییلاقی برای تغدیه دام بسیار مناسب می‌باشد.

شروع فصل چرای دام در مراتع ییلاقی که از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور صورت می‌گیرد، دامداران مناطق کوهستانی دام‌های خود را به مراتع گسیل کرده تا مدت ٩٠ الی ١٢٠ روز تعلیف کنند.

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186065.jpg?ts=1655536682209

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186088.jpg?ts=1655536720281

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186075.jpg?ts=1655536700675https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186080.jpg?ts=1655536710262https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186077.jpg?ts=1655536703234

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186076.jpg?ts=1655536703265

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186049.jpg?ts=1655536665634

 

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186058.jpg?ts=1655536671237https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186085.jpg?ts=1655536715079

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186053.jpg?ts=1655536668321

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186068.jpg?ts=1655536685142

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186084.jpg?ts=1655536714922

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186093.jpg?ts=1655536727243https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186055.jpg?ts=1655536671242