کد خبر: 21858تاریخ انتشار : 12:21:25 - سه‌شنبه 21 ژوئن 2022

هزینه بستری برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صفر شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از موسسات و شرکت‌ها خواست تا اطلاعات بیمه شدگان خود را در پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان ثبت کنند.  به گفته محمد مهدی ناصحی بیش از ۴۵ میلیون نفر در حال حاضر تحت پوشش بیمه سلامت هستند. او گفت: اقدامات و پیگیری بسیاری از سال گذشته برای بیمه شدن ۳ […]

هزینه بستری برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صفر شد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از موسسات و شرکت‌ها خواست تا اطلاعات بیمه شدگان خود را در پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان ثبت کنند.

 به گفته محمد مهدی ناصحی بیش از ۴۵ میلیون نفر در حال حاضر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

او گفت: اقدامات و پیگیری بسیاری از سال گذشته برای بیمه شدن ۳ دهک اول جامعه به صورت رایگان انجام شد. بدون تردید این کار در کنار اقدامی که برای تحول مناطق حاشینه نشین و آسیب پذیر جامعه بود، انجام شده است. بنابراین در قالب این طرح حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت فعال بیمه شده اند.

ناصحی گفت: پس از این کار، مجلس شورای اسلامی به ویژه در کمیسیون تلفیق اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد که افراد فاقد بیمه به ویژه در ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند. خوشبختانه در شروع سال با معرفی افراد مورد نظر توسط وزارت رفاه ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

به گفته وی حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در زمان مقرر شده تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

او گفت: قبل از اجرای قانون پوشش همگانی سلامت حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه بودند.

ناصحی گفت: همپوشانی میان سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی تا حدودی رفع شده است؛ اما با سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه همچنان وجود دارد.

او گفت: برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، هزینه بستری صفر شده است و تنها ۱۵ درصد هزینه‌های سرپایی را پرداخت می‌کنند.