کد خبر: 22879تاریخ انتشار : 14:05:25 - یکشنبه 18 سپتامبر 2022

دستگیری ۳۵ متخلف شکار و صید در مازندران

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهر‌های نوشهر، کلاردشت، آمل، محمودآباد، بابلسر، بابل، جویبار، ساری، نکا و بهشهر طی یک هفته گذشته حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی متخلفان شکار و صید را به همراه ۳۵ قبضه سلاح شکاری، مقداری گوشت مرال و گراز و لاشه […]

دستگیری ۳۵ متخلف شکار و صید در مازندران

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهر‌های نوشهر، کلاردشت، آمل، محمودآباد، بابلسر، بابل، جویبار، ساری، نکا و بهشهر طی یک هفته گذشته حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی متخلفان شکار و صید را به همراه ۳۵ قبضه سلاح شکاری، مقداری گوشت مرال و گراز و لاشه بیش از ۵۰ قطعه پرنده دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر حین گشت و کنترل در مناطق جنگلی روستای منجیر و دارنو واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دوشکارچی غیرمجاز ۱ قبضه سلاح قاچاق و جمجه یک راس مرال و مقداری گوشت لاشه مرال کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست کلاردشت حین گشت و کنترل در منطقه آکد این شهرستان چهار متخلف را به همراه ۱ قبضه سلاح شکاری و مقداری گوشت گراز دستگیر کردند.

در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در منطقه دابودشت، گرمرودبخش دشت سر از شش متخلف شکاروصید۴ قبضه سلاح شکاری، چهار رشته تورماهیگیری،۲ قطعه ماهی، لاشه ۳۷ قطعه خوتکا و ۱ قطعه حواصیل کشف و ضبط کردند.

در محمودآبادماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت کنترل در حوزه استحفاظی از شکارچیان غیرمجاز ۶ قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابلسر حین گشت وکنترل در منطقه آیش کله بست و آبندان‌های خشکرود و کله بست از شکارچیان غیرمجاز ۱۲ قبضه سلاح شکاری،۵ قطعه آبچلیک،۲ قطعه بوتیمار، ۵ قطعه خوتکا دستگیر کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی از شکارچیان غیرمجاز ۴قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی این شهرستان از شکارچیان غیرمجاز ۴ قبضه سلاح شکاری، دوقطعه خوتکا و دوقطعه اکراس سیاه کشف وضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی هولار) حین گشت و کنترل دراطراف سد شهید رجایی از صیادان غیرمجاز ۶ دستگاه لنسر ماهیگیری و سه قطعه ماهی کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی از دو شکارچی غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

در بهشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گزارش دریافتی مبنی برشکارغیرمجاز به محل مورد نظر اعزام و باداشتن حکم قضایی منزل یک متخلف در روستای چالکده را بازرسی ومتخلف را به همراه یک قبضه سلاح و لاشه یک قطعه حواصیل خاکستری دستگیر کردند.

متخلفان شکاروصید با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. ومتخلف را به همراه یک قبضه سلاح و لاشه یک قطعه حواصیل خاکستری دستگیر کردند.

همه متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.