کد خبر: 23043تاریخ انتشار : 11:35:18 - سه‌شنبه 11 اکتبر 2022

تصاویر/ فصل صید ماهی استخوانی

فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران آغاز شده است و تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.در این مدت صیادان عضو ۱۳ شرکت تعاونی در میانکاله واقع در شرق استان با پهن کردن تورهای ماهیگیری در آبهای ساحلی دریای خزر مجوز صید ماهی را خواهند داشت.  

تصاویر/ فصل صید ماهی استخوانی

فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران آغاز شده است و تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.در این مدت صیادان عضو ۱۳ شرکت تعاونی در میانکاله واقع در شرق استان با پهن کردن تورهای ماهیگیری در آبهای ساحلی دریای خزر مجوز صید ماهی را خواهند داشت.

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946089.jpg?ts=1665346472669

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946102.jpg?ts=1665346481245

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946087.jpg?ts=1665346470843

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946108.jpg?ts=1665346486628

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946098.jpg?ts=1665346479072

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946090.jpg?ts=1665346472619

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946093.jpg?ts=1665346475602https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946100.jpg?ts=1665346480015

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946097.jpg?ts=1665346477895

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946107.jpg?ts=1665346486560

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/10/09/4/169946104.jpg?ts=1665346484171