کد خبر: 23168تاریخ انتشار : 10:48:41 - یکشنبه 30 اکتبر 2022

سرمایه گذاری های صنعتی در مازندران توسعه یابد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خواستار سوق دادن سرمایه گذاری ها به سمت شهرک های صنعتی در استان شد. منصورعلی زارعی با اشاره به موانع فراروی اشتغال در استان اظهار داشت: موانع زیادی برای کسب و صدور مجوز در استان وجود دارد و باید رفع شود. وی تغییرکاربری را در استان مسئله مهم […]

سرمایه گذاری های صنعتی در مازندران توسعه یابد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خواستار سوق دادن سرمایه گذاری ها به سمت شهرک های صنعتی در استان شد.

منصورعلی زارعی با اشاره به موانع فراروی اشتغال در استان اظهار داشت: موانع زیادی برای کسب و صدور مجوز در استان وجود دارد و باید رفع شود.

وی تغییرکاربری را در استان مسئله مهم بیان کرد و گفت: برای حل مشکل اشتغال مجبوریم سرمایه گذاری ها را به شهرک های صنعتی سوق دهیم زیرا این شهرک ها برای رفع مشکلات صنعتی و تامین زیرساخت های مورد نیاز راه اندازی شده است.

زارعی یادآور شد: همچنین با توجه به نبود اراضی درجه سه و چهار در استان، این مسئله تامین زمین برای سرمایه گذاری های صنعتی را در استان دچار مشکل کرده است.

این نماینده مجلس عدم پرداخت تسهیلات بانکی را از دیگر مشکلات فراروی اشتغال و سرمایه گذاری دانست و گفت: برای ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال باید طرح های جدیدی درنظر گرفته شود و هنوز این مسائل در استان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: معاونت سرمایه گذاری دستگاه ها آن گونه که باید فعال نیستند و حساسیت لازم را ندارند.