کد خبر: 23266تاریخ انتشار : 12:29:53 - یکشنبه 13 نوامبر 2022

تصاویر/خانه نیما در یوش

روستایی یوش در مازندران به دلیل آن که زادگاه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی است، شهرت یافته‌است.نیما یوشیج با مجموعه افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. وی آگاهانه تمام بنیادها شعر کهن را به چالش کشید.    

تصاویر/خانه نیما در یوش

روستایی یوش در مازندران به دلیل آن که زادگاه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی است، شهرت یافته‌است.نیما یوشیج با مجموعه افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. وی آگاهانه تمام بنیادها شعر کهن را به چالش کشید.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/13920813103100931462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131030598591462524.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031005611462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031004361462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031002961462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031007641462524.jpg

 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031008421462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031011231462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/13920813103101131462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031014971462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031016061462524.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031017781462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031021991462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031028231462524.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208131031024331462524.jpg