کد خبر: 23538تاریخ انتشار : 11:35:14 - سه‌شنبه 20 دسامبر 2022

تصاویر: خانه های روستایی مازندران

خانه های روستایی با قدمتی چند دهه ساله از جمله خانه هایی هستند که مصالح آن از طبیعت فراهم می شد . خانه هایی از جنس چوب و سنگ و خاک که سالهای متمادی سقف اهالی روستا بود . خانه هایی که می تواند برخی از انها به عنوان بومگردی مورد استفاده قرار گیرد . […]

تصاویر: خانه های روستایی مازندران

خانه های روستایی با قدمتی چند دهه ساله از جمله خانه هایی هستند که مصالح آن از طبیعت فراهم می شد . خانه هایی از جنس چوب و سنگ و خاک که سالهای متمادی سقف اهالی روستا بود . خانه هایی که می تواند برخی از انها به عنوان بومگردی مورد استفاده قرار گیرد .

http://www.shomalnews.com/photo/1380090_950.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380089_598.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380087_510.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380086_688.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380085_320.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380084_833.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380083_311.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380081_643.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380080_342.jpg

 

http://www.shomalnews.com/photo/1380078_976.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380077_205.jpg

http://www.shomalnews.com/photo/1380076_832.jpg