کد خبر: 23583تاریخ انتشار : 11:06:02 - یکشنبه 25 دسامبر 2022

تصاویر/ شمیم عطر نرگس

برداشت گل نرگس در نرگس زارهای روستای کردکلا جویبار همزمان با فصل زمستان آغاز شد. شهرستان جویبار کانون کشت گل نرگس، این گل خوش رنگ و بو در مازندران است و همزمان با روزهای سرد زمستانی برداشت این گل در مزارع جویبار آغاز شده است. روستای ساحلی کردکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان جویبار در […]

تصاویر/ شمیم عطر نرگس

برداشت گل نرگس در نرگس زارهای روستای کردکلا جویبار همزمان با فصل زمستان آغاز شد.

شهرستان جویبار کانون کشت گل نرگس، این گل خوش رنگ و بو در مازندران است و همزمان با روزهای سرد زمستانی برداشت این گل در مزارع جویبار آغاز شده است.

روستای ساحلی کردکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان جویبار در ۵ کیلومتری شمال جویبار و ۲۳ کیلومتری ساری قرار دارد.

 

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367885.jpg?ts=1671694870346

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367871.jpg?ts=1671694385456

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367894.jpg?ts=1671694949458

 

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367873.jpg?ts=1671694386209

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367867.jpg?ts=1671694369331

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367872.jpg?ts=1671694383276

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367901.jpg?ts=1671694984450

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367904.jpg?ts=1671695015496
 

https://media.mehrnews.com/d/2022/12/22/4/4367868.jpg?ts=1671694375420